DISCLAIMER

Afrotoko.nl spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks die constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wijzigingen van de informatie op deze website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Afrotoko.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website of webpagina’s.

Afrotoko.nl 8-4-2022